Skip navigation

Просмотр собрания по группе - Авторы Байрачна, Л.К.

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 20 из 24  дальше >
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2015Засоби масової комунікації як інструмент легітимації державної владиБайрачна, Л.К.; Байрачная, Л.К.
2014Зовнішня легітимація та суверенітет: до питання про співвідношенняБайрачна, Л.К.
2013Конституционная стабильность и легитимация правового поля: к вопросу о соотношенииБайрачная, Л.К.; Байрачна, Л.К.
2016Конституційне право України : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студентів 2 курсу ден. ф-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право"Барабаш, Ю.Г.; Колісник, В.П.; Слінько, Т.М.; Речицький, В.В.; Кушніренко, О.Г.; Байрачна, Л.К.; Лукаш, С.Ю.; Веніславський, Ф.В.; Летнянчин, Л.І.; Дахова, І.І.; Кичун, В.І.; Ткаченко, Ю.В.; Євсєєв, О.П.; Берченко, Г.В.; Павшук, К.О.; Ковтун, В.І.; Ісаєнко, І.П.
2017Конституція як інструмент легітимації державної владиБайрачна, Л.К.
2017Конституція як інструмент легітимації державної влади: до постановки питанняБайрачна, Л.К.
2014Легитимность власти как условие сохранения суверенитетаБайрачная, Л.К.; Байрачна, Л.К.
2016Легітимність влади як імператив сталого розвитку державиБайрачна, Л.К.; Байрачная, Л.К.
2014Легітимність державної влади: історіографія питанняБайрачна, Л.К.
2016Легітимність як раціонально-когнітивний сенс сучасностіБайрачна, Л.К.
2010Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" (відповідно до вимог ECTS)Колісник, В.П.; Барабаш, Ю.Г.; Слінько, Т.М.; Речицкий, В.В.; Кушніренко, О.Г.; Байрачна, Л.К.; Веніславський, Ф.В.; Кичун, В.І.; Ткаченко, Ю.В.; Летнянчин, Л.І.; Чуб, О.О.; Дахова, І.І.; Зимовець, А.В.; Нестеренко, О.; Ткаченко, Є.В.; Євсєєв, О.П.
2013Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство")Барабаш, Ю.Г.; Колісник, В.П.; Слінько, Т.М.; Речицький, В.В.; Кушніренко, О.Г.; Байрачна, Л.К.; Лукаш, С.Ю.; Дахова, І.І.; Веніславський, Ф.В.; Летнянчин, Л.І.; Кичун, В.І.; Ткаченко, Ю.В.; Чуб, О.О.; Нестеренко, О.В.; Ткаченко, Є.В.; Євсєєв, О.П.; Полховська, І.К.; Середюк-Буз, В.В.; Берченко, Г.В.
2015Науково-методична культура викладача вищого навчального закладу як умова підготовки кваліфікованого фахівцяБайрачна, Л.К.
2017Политическая власть и легитимность: к вопросу о соотношенииБайрачна, Л.К.; Байрачная, Л.К.
2013Политическая культура как предпосылка легитимности власти: к теории вопросаБайрачная, Л.К.; Байрачна, Л.К.
2014Проблеми формування іміджу державної влади: сучасний вимірБайрачна, Л.К.
2016Проблемне поле інформаційного суспільстваБайрачна, Л.К.
2016Проблемне поле інформаційного суспільстваБайрачна, Л.К.; Байрачная, Л.К.
2017Підстави легітимації державної влади: раціоналізм і ірраціональністьБайрачна, Л.К.
2013Роль засобів масової інформації у формуванні політичного іміджу державної владиБайрачна, Л.К.; Байрачная, Л.К.