Skip navigation

Просмотр собрания по группе - Авторы Погрібна, В.Л.

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 20 из 29  дальше >
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2012Акмеологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладіПогрібна, В.Л.; Волянська, О.В.; Pogribna, V.L.; Volyanskaya, O.V.
2015Волонтерство як соціокультурний феномен: епістемологічні та аксіологічні аспекти аналізуПогрібна, В.Л.
2016Волонтерський рух як ознака змін у ментальності українцівПогрібна, В.Л.
2013Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвиткуВасильєв, Г.Ю.; Волянська, О.В.; Воднік, В.Д.; Герасіна, Л.М.; Зимогляд, В.Я.; Золотарьова, Ю.І.; Клімова, Г.П.; Осипова, Н.П.; Підкуркова, І.В.; Погрібна, В.Л.; Поліщук, І.О.; Сахань, О.М.; Требін, М.П.
2014Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді?Погрібна, В.Л.; Pogribna, V.L.
2014Критерії оцінки ефективності соціальної політики: від теорії до практикиПогрібна, В.Л.; Волянська, О.В.; Pogribna, V.L.; Volyanska, O.V.
2014«Культурна травма» в епоху глобалізаціїПогрібна, В.Л.
2011Мережевий соціальний капітал студентів як чинник підвищення ефективності навчально-виховного процесуПогрібна, В.Л.; Дзвіняк, Д.Л.
2013Методологічні аспекти аналізу фахової правосвідомості юриста : [виступ на Всеукр. наук.-практ. конф. «Теоретичні та практичні проблеми правового виховання в сучасному соціогуманітарному знанні» (Харків, 15 трав. 2013 р.)]Герасіна, Л.М.; Погрібна, В.Л.
2012Об'єктно-предметна визначеність юридичної соціології: гносеологічний аспект аналізуПогрібна, В.Л.; Погребная, В.Л.; Pogribna, V.L.
2015Політична корупція у виборчому процесіПогрібна, В.Л.
2010Проблемне поле соціології професіоналізму як нової галузі соціологіїПогрібна, В.Л.
2016Програма навчальної дисципліни "Соціально-політичні студії" : галузь знань 08 "Право", напрями підготов.: 081 "Право", 081 "Міжнар. право", перший (бакалавр.) освіт.-кваліф. рівеньТребін, М.П.; Герасіна, Л.М.; Клімова, Г.П.; Погрібна, В.Л.
2011Професійна культура та етика правоохоронців як варіативні елементи феномену професіоналізмуПогрібна, В.Л.
2013Професійна мотивація юриста: теоретичні та емпіричні виміриПогрібна, В.Л.; Погребная, В.Л.; Pogribna, V.L.
2013Роль засобів масової інформації в підготовці правознавцяПогрібна, В.Л.; Підкуркова, І.В.; Погребная, В.Л.; Подкуркова, И.В.; Pogribna, V.L.; Pidkurkova, I.V.
2015Роль профільного вузу в попередженні професійного маргіналізму юристівПогрібна, В.Л.; Підкуркова, І.В.
2015Соціальне хабарництво – злочин чи об’єктивна реальність буття?Погрібна, В.Л.
2016Соціально-політичні студії : навч.-метод. посібник для самост. роботи та семінар. занять для студентів II к. ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право", 082 "Міжнародне право"Требін, М.П.; Сахань, О.М.; Воднік, В.Д.; Волянська, О.В.; Герасіна, Л.М.; Головко, І.В.; Зимогляд, В.Я.; Клімова, Г.П.; Підкуркова, І.В.; Погрібна, В.Л.; Поліщук, І.О.
2015Соціально-психологічні детермінанти формування траєкторій професійного розвитку особистостіПогрібна, В.Л.; Мельник, І.М.