Просмотр собрания по группе - Авторы Сердюк, О.В.

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 20 из 24  дальше >
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2011Актуальні правові проблеми використання підземних водСердюк, О.В.; Serdyuk, O.V.
2013Водоносний горизонт як підземний водний об’єктСердюк, О.В.; Serdiuk, O.V.
2013Засади розрізнення еволюційних форм соціологічного підходу у правознавствіСердюк, О.В.; Serdyuk, O.V.
2013«Король Рогер» К. Шимановського в лабіринтах шукань музичного театру рубежу ХХ - ХХI столітьСердюк, О.В.; Serdiuk, А.V.
2015Методичні продукти забезпечення організації вивчення курсу "Історія української культури"Сердюк, О.В.
2013Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр",напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") для студ. III курсу денних фак-тівТребін, М.П.; Клімова, Г.П.; Васильєв, Г.Ю.; Воднік, В.Д.; Волянська, О.В.; Зимогляд, В.Я.; Осипова, Н.П.; Підкуркова, І.В.; Сахань, О.М.; Сердюк, О.В.; Климова, Г.П.
2008Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Соціологія" (відповідно ECTS)Осипова, Н.П.; Клімова, Г.П.; Золотарьова, Ю.І.; Воднік, В.Д.; Сердюк, О.В.; Требін, М.П.; Климова, Г.П.
2007Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Українська та зарубіжна культура" (відповідно до вимог ЕСТS)Анучина, Л.В.; Сердюк, О.В.; Стасевська, О.А.; Бурлука, О.В.; Бурова, О.К.; Пасмор, Н.П.; Лисенко, О.А.; Савченко, Г.С.; Уманець, О.В.
2011Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія української культури"Лозовой, В.О.; Анучина, Л.В.; Пасмор, Н.П.; Савченко, Г.С.; Сердюк, О.В.; Стасевська, О.А.; Уманець, О.В.
2010Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія української культури"Анучина, Л.В.; Пасмор, Н.П.; Савченко, Г.С.; Сердюк, О.В.; Стасевська, О.А.
2008Некоторые вопросы возникновения права пользования подземными водамиСердюк, О.В.
2007Онтологічна єдність правової реальності з позицій соціального конструктивізмуСердюк, О.В.
2009Особенности правового режима использования подземных водСердюк, О.В.
2012Оцінювання якості в адмініструванні судової діяльності: проблеми операціоналізаціїСердюк, О.В.; Serdyuk, O.V.
2015Перешкоди приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: висновок Суду ЄС 02/13 (18.12.2014)Сердюк, О.В.
2014Правові засади використання підземних водСердюк, О.В.; Serdiuk, O.V.
2016Практика Європейського суду з прав людини в українських судах: прикладні аспектиСердюк, О.В.
2007Програма навчальної дисципліни "Естетика"Анучина, Л.В.; Бурова, О.К.; Уманець, О.В.; Сердюк, О.В.; Шило, О.В.
2012Програма навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнародне право") : для студ. III курсуТребін, М.П.; Васильєв, Г.Ю.; Воднік, В.Д.; Волянська, О.В.; Зимогляд, В.Я.; Клімова, Г.П.; Осипова, Н.П.; Підкуркова, І.В.; Сахань, О.М.; Сердюк, О.В.; Климова, Г.П.
2008Програма навчальної дисципліни "Соціологія права"Золотарьова, Ю.І.; Клімова, Г.П.; Сердюк, О.В.; Требін, М.П.; Воднік, В.Д.; Осипова, Н.П.; Климова, Г.П.