Skip navigation

Просмотр собрания по группе - Заголовки

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:  
Результаты 6011 по 6030 из 15236 < назад   дальше >
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2003На головних напрямах державотворення [Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України]Битяк, Ю.П.
2015На шляху до Земельного Кодексу УРСР від 29.11.1922 р.Булгаков, А.О.
2009На шляху до реформування конституційних засад судової системиМосквич, Л.М.
2009На шляху до соборності України (до 90-річчя Акта злуки УНР із ЗУНР)Єрмолаєв, В.М.
2013На шляху розвитку національної доктрини державного будівництва та місцевого самоврядування : [НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування]Серьогіна, С.Г.
2015Наближення стандартів організації та діяльності адвокатури України до загальноєвропейськихСвятоцька, В.О.
2013Набор и обучение служащих Индийской Гражданской Службы во второй половине ХІХ векаКриворучко, А.В.; Krivoruchko, A.V.
2014Набрання чинності угоди про асоціацію між Україною та Європейським СоюзомСтешенко, В.М.
2002Набувальна давність на земельну ділянку: на шляху з минулого в майбутнєШульга, М.В.
2014Набувальна давність як підстава виникнення права власності на рухоме майно в УкраїніГузь, Є.В.; Guz, I.V.
2015Набуття особою майна на різних правових підставахДовбиш, О.О.
2008Набуття права власності від неуправомоченого відчужувача за оплатним договоромСпасибо, І.А.
2012Навчальна дисципліна - гарантія забезпечення якості освітиВласенко, С.І.
2013Навчально-методичний посібник для практичних занять з навчальної дисципліни "Трудові спори і порядок їх розгляду" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") для студ. фак-ту підгот. проф. суддів : електронне вид.Жернаков, В.В.; Бущенко, П.А.; Слюсар, А.М.; Швець, Н.М.
2008Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Господарське право" (відповідно до вимог ECTS)Задихайло, Д.В.; Атаманова, Ю.Є.; Бойчук, Р.П.; Глібко, С.В.; Кібенко, О.Р.; Кочергіна, К.О.; Кудрявцева, В.В.; Мілаш, В.С.; Пашков, В.М.; Погрібний, Д.І.; Селіванова, І.А.; Чайкін, І.Б.; Шевердіна, О.В.
2008Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог ECTS)Гетьман, А.П.; Шульга, М.В.; Размєтаєв, С.В.
2013Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ" : (галузь знань 0304 "право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") для студ. V курсу денної форми навч.Настюк, В.Я.; Фролова, О.Г.; Мартиновський, В.В.
2007Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" (Відповідно до вимог ECTS)Серьогіна, С.Г.; Любченко, П.М.; Бодрова, І.І.
2013Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство")Серьогіна, С.Г.; Любченко, П.М.; Бодрова, І.І.; Болдирєв, С.В.; Величко, В.О.; Стешенко, В.М.; Соляннік, К.Є.; Лялюк, О.Ю.; Челомбітько, Л.В.; Шеверєва, В.Є.; Петришина, М.О.; Фролов, О.О.
2012Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. денної форми навчанняГетьман, А.П.; Размєтаєв, С.В.; Анісімова, Г.В.; Соколова, А.К.; Шахов, В.С.; Ткаченко, О.М.; Бредіхіна, В.Л.; Григор'єва, Т.В.; Черкашина, М.К.; Шеховцов, В.В.; Донець, О.В.; Троцька, М.В.