Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10840
Название: Бібліографічні видання як іміджеві інформаційні ресурси (досвід роботи наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)
Авторы: Самофал, О.І.
Ключевые слова: бібліографічні видання
бібліографічні покажчики
персональні бібліографічні покажчики
тематичні бібліографічні покажчики
іміджеві інформаційні ресурси
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
библиографические издания
библиографические указатели
персональные библиографические указатели
тематические библиографические указатели
имиджевые информационные ресурсы
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
bibliographic publications
bibliographic indexes
personal bibliographic indexes
thematic bibliographic indexes
image information resources
Yaroslav Mudryi National Law University
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Самофал О. І. Бібліографічні видання як іміджеві інформаційні ресурси (досвід роботи наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) / О. І. Самофал // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Харків, 2016. – С. 206–210.
Аннотация: Здійснено огляд персональних та тематичних бібліографічних покажчиків, створених науковою бібліотекою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Розкрито їх джерелознавчу базу, структуру, тематичне і хронологічне охоплення включених матеріалів, довідковий апарат, читацьке призначення. Доведено значення цих видань як іміджевих інформаційних ресурсів про наукову, педагогічну, культурну спадщину Університету.
Осуществлен обзор персональных и тематических библиографических указателей, созданных научной библиотекой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Раскрыто их источниковедческую базу, структуру, тематический и хронологический охват включенных материалов, справочный аппарат, читательское назначение. Обосновано значение этих изданий как имиджевых информационных ресурсов о научном, педагогическом, культурном наследии Университета.
Описание: Performed a review of personal and thematic bibliographic indexes which created by the scientific library of the Yaroslav Mudryi National Law University. Disclosing their source base, structure, thematic and chronological coverage of included materials, reference apparatus, the reader's purpose. Proved the importance of these publications as an image information resources of scientific, pedagogical, cultural heritage of the University.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10840
Располагается в коллекциях:Наукові статті

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
samofal.pdf217,04 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.