Skip navigation

Інститут підготовки юридичних кадрів для служби безпеки України : [6] Главная страница раздела Просмотр статистики

Просмотр

Подразделы этого раздела

Коллекции этого раздела

Збірники матеріалів постійно діючого науково-практичного семінару та матеріалів міжкафедрального «круглого столу» [5]

(тези доповідей, виступи науковців та практичних працівників, та курсантів)