Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12615
Title: Зонування земель у межах населених пунктів як форма планування їх використання
Authors: Ігнатенко, І.В.
Игнатенко, И.В.
Ignatenko, I.V.
Ihnatenko, I.V.
Keywords: зонування земель
зонінг
містобудування
забудова
будівництво
охорона земель
містобудівна діяльність
землі у межах населених пунктів
містобудівна документація
планування
забудова земель
план зонування території
зонирование земель
зонинг
градостроительство
застройка
строительство
охрана земель
градостроительная деятельность
земли в пределах населенных пунктов
градостроительная документация
планирование
застройка земель
план зонирования территории
land zoning
zoning
urban planning
building
construction
land protection
urban planning activities
land within settlements
planning documentation
planning
building land zoning plan
Issue Date: 2011
Publisher: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Citation: Ігнатенко І. В. Зонування земель у межах населених пунктів як форма планування їх використання / І. В. Ігнатенко // Юридична осінь 2011 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (9 листоп. 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 241–243.
Abstract: Зроблено висновок щодо необхідності ухвалення Закону України «Про зонування земель у межах населеного пункту». Він має визначити правові засади організації та порядку здійснення зонування земель у межах населених пунктів. Його реалізація забезпечить обґрунтований розподіл земель, реальне визначення їх меж, а також визначить типи (підтипи) землекористування, виходячи з еколого-економічної придатності земель та формування правового режиму землекористування. Цей закон дозволить раціонально переорієнтувати нове будівництво на зведення до мінімуму незапланованого перевантаження на громадські послуги, можливість покращати умови проживання для мешканців громади. Тим самим будуть забезпечені інтереси мешканців, територіальної громади й інвесторів-забудовників.
Сделан вывод о необходимости принятия Закона Украины «О зонировании земель в пределах населенного пункта». Он должен определить правовые основы организации и порядка осуществления зонирования земель в пределах населенных пунктов. Его реализация обеспечит обоснованное распределение земель, реальное определение их границ, а также определит типы (подтипы) землепользования, исходя из эколого-экономической пригодности земель и формирования правового режима землепользования. Этот закон позволит рационально переориентировать новое строительство на сведение к минимуму незапланированной перегрузки на общественные услуги, возможность улучшить условия проживания для жителей общины. Тем самым будут обеспечены интересы жителей, территориальной общины и инвесторов-застройщиков.
Description: The conclusion on the need for the adoption of the Law of Ukraine "On the zoning of land within the settlement." It should define the legal basis organization and procedure of land zoning within the settlements. Its implementation will ensure a reasonable distribution of land, the actual determination of boundaries and define types (subtypes) of land, based on ecological and economic suitability of land and the formation of the legal regime of land use. This law will refocus efficient new construction to minimize unplanned overload public services, to improve living conditions for residents of the community. Thus, residents will be provided with the interests of territorial communities and investors-developers.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12615
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_241-243.pdf623,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.