Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13990
Title: Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів
Authors: Борідько, О.А.
Keywords: профілактика
соціальна профілактика
криміналістична профілактика
профілактична діяльність органів внутрішніх справ
профілактична діяльність слідчого
Issue Date: 2005
Citation: Борідько О. А. Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. А. Борідько ; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2005. – 20 с.
Abstract: У дисертації проведено комплексне монографічне дослідження теоретичних і практичних проблем криміналістичної профілактики злочинів у сучасних умовах. На основі аналізу соціально-діяльнісної детермінації та інформаційно-гносеологічних витоків соціальної профілактики антисуспільних явищ, обґрунтовані та уточнені окремі аспекти поняття, сутності та наукових основ учення про криміналістичну профілактику злочинів, уточнено її місце, предмет, завдання та методи. Визначена роль теоретичних положень криміналістичної профілактики злочинів як структурного елементу методики розслідування окремих видів злочинів. Розглянуті сучасні рівні, форми та напрямки профілактичної діяльності. На основі узагальнення практичного досвіду організації та здійснення профілактичної діяльності органами внутрішніх справ, і слідчими підрозділами, зокрема, висловлено авторське бачення шляхів удосконалення цієї діяльності та розроблені конкретні пропозиції щодо її вдосконалення. Обґрунтована необхідність внесення змін до кримінально-процесуального законодавства щодо профілактики злочинів і сформульовані відповідні пропозиції щодо уточнення змісту його окремих норм (зокрема, ст. ст. 23-1,64 КПК України).
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13990
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boridko_2005.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.