Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14834
Title: Проблеми створення Вищого антикорупційного суду в Україні
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: протидія корупції
Вищий антикорупційний суд
судова система
антикорупційна юстиція
судова юрисдикція
противодействие коррупции
Высший антикоррупционный суд
судебная система
антикоррупционная юстиция
судебная юрисдикция
corruption counteraction
Supreme anti-corruption court
judicial system
anti-corruption justice
judicial jurisdiction
Issue Date: 2017
Citation: Лапкін А. В. Проблеми створення Вищого антикорупційного суду в Україні / А. В. Лапкін // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 8 груд. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 275–279.
Abstract: Досліджуються питання створення в Україні Вищого антикорупційного суду. Аналізуються проблеми визначення підсудності цього суду, а також його місця в судовій системі України. Розглядаються проблеми оскарження рішень Вищого антикорупційного суду.
Исследуются вопросы создания в Украине Высшего антикоррупционного суда. Анализируются проблемы определения подсудности этого суда, а также его места в судебной системе Украины. Рассматриваются проблемы обжалования решений Высшего антикоррупционного суда.
Description: Creation questions in Ukraine of the Supreme anti-corruption court are investigated. Problems of determination of jurisdiction of this court, and also its place in judicial system of Ukraine are analyzed. Problems of the appeal of solutions of the Supreme anti-corruption court are considered.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14834
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_275-279.pdf460,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.