Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14835
Title: Проблеми єдності та диференціації актів прокурора щодо закінчення досудового розслідування
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: прокурор
кримінальне провадження
форми закінчення досудового розслідування
закриття кримінального провадження
звільнення від кримінальної відповідальності
уголовное производство
формы окончания досудебного расследования
прекращение уголовного производства
освобождение от уголовной ответственности
prosecutor
criminal proceedings
forms of the completion of pre-judicial investigation
termination of criminal proceedings
release from criminal liability
Issue Date: 2017
Publisher: Кривий Ріг : Поліграфічна компанія «Геліос-Принт»
Citation: Лапкін А. В. Проблеми єдності та диференціації актів прокурора щодо закінчення досудового розслідування / А. В. Лапкін // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 13 квіт. 2017 р.). – Кривий Ріг, 2017. – С. 229–232.
Abstract: Досліджено питання диференціації форм закінчення досудового розслідування й участі прокурора в їх застосуванні. Розглянуто проблеми діяльності прокурора на етапі закінчення досудового розслідування, визначено його загальну роль при прийнятті відповідних рішень. Розкрито співвідношення різних форм закінчення досудового розслідування з точки зору реалізації функцій прокуратури у кримінальному провадженні.
Исследованы вопросы дифференциации форм окончания досудебного расследования и участия прокурора в их применении. Рассмотрены проблемы деятельности прокурора на этапе окончания досудебного расследования, определена его общая роль при принятии соответствующих решений. Раскрыто соотношение различных форм окончания досудебного расследования с точки зрения реализации функций прокуратуры в уголовном производстве.
Description: Questions of differentiation of forms of the completion of pre-judicial investigation and participation of the prosecutor in their application are investigated. Problems of activity of the prosecutor at a stage of the completion of pre-judicial investigation are considered, its general role is defined at adoption of the relevant decisions. The ratio of various forms of the completion of pre-judicial investigation from the point of view of realization of functions of prosecutor's office in criminal proceedings is opened.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14835
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_229-232.pdf418,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.