Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14839
Title: Проблеми конституційної регламентації функцій прокуратури
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: прокурор
прокуратура
функції прокуратури
конституційна регламентація прокуратури
конституційний статус прокуратури
функции прокуратуры
конституционная регламентация прокуратуры
конституционный статус прокуратуры
prosecutor
prosecutor's office
prosecutor's office functions
constitutional regulation of prosecutor's office
constitutional status of prosecutor's office
Issue Date: 2014
Citation: Лапкін А. В. Проблеми конституційної регламентації функцій прокуратури / А. В. Лапкін // Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах: VII Тодиківські читання. Зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (26–27 верес. 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 156–157.
Abstract: Наукові тези присвячені проблемам конституційної регламентації функцій прокуратури. Аналізуються підходи до визначення функцій прокуратури в Основному Законі. Зроблено висновок щодо недоцільності регламентації функцій прокуратури на конституційному рівні.
Научные тезисы посвящены проблемам конституционной регламентации функций прокуратуры. Анализируются подходы к определению функций прокуратуры в Основном Законе. Сделан вывод о нецелесообразности регламентации функций прокуратуры на конституционном уровне.
Description: Scientific theses are devoted to problems of the constitutional regulation of functions of prosecutor's office. Approaches to definition of functions of prosecutor's office in the Basic law are analyzed. The conclusion is drawn on inexpediency of a regulation of functions of prosecutor's office at the constitutional level.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14839
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_156-157.pdf803,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.