Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14840
Title: Компетенція прокурора щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: прокурор
кримінальне провадження
звільнення від кримінальної відповідальності
закінчення досудового розслідування
процесуальне керівництво
уголовное производство
освобождение от уголовной ответственности
окончание досудебного расследования
процессуальное руководство
prosecutor
criminal proceedings
release from criminal liability
completion of pre-judicial investigation
procedural management
Issue Date: 2017
Citation: Лапкін А. В. Компетенція прокурора щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності / А. В. Лапкін // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. на-ук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.). – Сєвєродонецьк, 2017. – С. 298–302.
Abstract: Розглядаються питання участі прокурора у звільненні особи від кримінальної відповідальності. Аналізуються підстави для прийняття прокурором рішення про закінчення досудового розслідування зі зверненням до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Порівнюється роль прокурора і суду у звільненні особи від кримінальної відповідальності.
Рассматриваются вопросы участия прокурора в освобождении лица от уголовной ответственности. Анализируются основания для принятия прокурором решения об окончании досудебного расследования с обращением к суду с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности. Сравнивается роль прокурора и суда в освобождении лица от уголовной ответственности.
Description: Questions of participation of the prosecutor in release of the person from criminal liability are considered. The bases for acceptance by the prosecutor of the decision on the completion of pre-judicial investigation with the appeal to court with the petition for release of the person from criminal liability are analyzed. The role of the prosecutor and court in release of the person from criminal liability is compared.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14840
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_298-302.pdf371,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.