Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14848
Title: Проблеми визначення підслідності військових злочинів
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: військові злочини
військова прокуратура
Державне бюро розслідувань
військова поліція
підслідність військових злочинів
военные преступления
военная прокуратура
Государственное бюро расследований
военная полиция
подследственность военных преступлений
war crimes
military prosecutor's office
State bureau of investigations
military police
competence on investigation of war crimes
Issue Date: 2018
Publisher: Одесса : ОДУВС
Citation: Лапкін А. В. Проблеми визначення підслідності військових злочинів / А. В. Лапкін // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави : матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 берез. 2018 р. – Одесса, 2018. – С. 176–177.
Abstract: Досліджуються проблеми переходу підслідності військових злочинів від військової прокуратури до Державного бюро розслідувань. Розглядається можливість розслідування військових злочинів військовою поліцією. Формулюються пропозиції щодо удосконалення організаційних механізмів розслідування військових злочинів.
Исследуются проблемы перехода подследственности военных преступлений от военной прокуратуры к Государственному бюро расследований. Рассматривается возможность расследования военных преступлений военной полицией. Формулируются предложения по усовершенствованию организационных механизмов расследования военных преступлений.
Description: Problems of transition of competence on investigation of war crimes from Military prosecutor's office to the State bureau of investigations are investigated. Possibility of investigation of war crimes is considered by Military police. Offers on improvement of organizational mechanisms of investigation of war crimes are formulated.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14848
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_176-177.pdf310,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.