Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14851
Title: Проблеми збереження посад слідчих в органах прокуратури
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: прокурор
прокуратура
функції прокуратури
кримінальне провадження
слідчі органів прокуратури
функции прокуратуры
уголовное производство
следователи органов прокуратуры
prosecutor
prosecutor's office
prosecutor's office functions
criminal proceedings
investigators of bodies of prosecutor's office
Issue Date: 2017
Publisher: Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна
Citation: Лапкін А. В. Проблеми збереження посад слідчих в органах прокуратури / А. В. Лапкін // Верховенство права – основоположний принцип правової держави : ІХ наук. круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрів, 15 груд. 2017 р., м. Харків. – Харків, 2017. – С. 232–235.
Abstract: Досліджуються проблеми ліквідації функції прокуратури із досудового розслідування. Аналізуються перспективи збереження посад слідчих в органах прокуратури. Формулюється висновок щодо необхідності визначення майбутнього працевлаштування слідчих прокуратури.
Исследуются проблемы ликвидации функции прокуратуры по досудебному расследованию. Анализируются перспективы сохранения должностей следователей в органах прокуратуры. Формулируется вывод относительно необходимости будущего трудоустройства следователей прокуратуры.
Description: Problems of elimination of function of prosecutor's office on pre-judicial investigation are investigated. Prospects of preservation of positions of inspectors in bodies of prosecutor's office are analyzed. The conclusion concerning need of future employment of inspectors of prosecutor's office is formulated.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14851
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_232-235.pdf668,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.