Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15695
Title: Проблеми звільнення прокурора в разі набрання законної сили судовим рішенням про притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення
Authors: Лапкін, А.В.
Keywords: звільнення прокурора з посади
підстави звільнення прокурора з посади
корупційне правопорушення
адміністративна відповідальність
увольнение прокурора с должности
основания увольнения прокурора с должности
коррупционное правонарушение
административная ответственность
dismissal of the prosecutor from a position
bases of dismissal of the prosecutor from a position
corruption offense
administrative responsibility
Issue Date: 2018
Citation: Лапкін А. В. Проблеми звільнення прокурора в разі набрання законної сили судовим рішенням про притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення / А. В. Лапкін // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. – Київ, 2018. – Ч. 2. – С. 162–165.
Abstract: Розглядаються проблеми звільнення прокурора з посади в разі набрання законної сили судовим рішенням про притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення. Аналізується невідповідність закріпленої в законі термінології щодо звільнення прокурора з посади на цій підставі.
Рассматриваются проблемы увольнения прокурора с должности в случае вступления в законную силу судебного решения о привлечении его к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Анализируется несоответствие закрепленной в законе терминологии об увольнении прокурора с должности на этом основании.
Description: Problems of dismissal of the prosecutor from a position in case of the introduction in validity of the judgment on attraction it to administrative responsibility for corruption offense are considered. The discrepancy of the terminology enshrined in the law on dismissal of the prosecutor from a position on this basis is analyzed.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15695
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapkin_162–165.pdf542,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.