Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16289
Title: Філософія і право
Keywords: філософія
філософія права
логіка
державна влада
герменевтика
правове виховання
антропологія
інформаційне суспільство
патріотизм
громадянське суспільство
справедливість
екзистенціалізм
глобалізація
правовий менталітет
Issue Date: 2019
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Філософія і право : тези доп. ХV Міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів (23 трав. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – 406 с.
Abstract: У пропонованій до уваги читачів збірці тез і повідомлень ХV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Філософія і право» висвітлюється широке коло як загально-філософських проблем, так і різноманітних аспектів філософії права. Певна частина матеріалів конференції розвиває і поглиблює філософські уявлення у царині правової онтології, правової антропології, теорії правових цінностей, теорії пізнання права та інституційного виміру права. Деякі напрацювання містять спроби не тільки по новому підійти до осмислення вже достатньо розробленої проблематики, а й виявляються кроком на шляху пізнання раніше не відрефлектованого шару правової реальності. У цьому сенсі зміст нижченаведених тез засвідчує зацікавленість майбутніх фахівців права у більш глибокому теоретичному освоєнні тих феноменів правової реальності, пізнання яких є умовою розв’язання нагальних практичних завдань правотворчого й правозастосовного характеру в контексті гідного виконання професійної місії у розбудові правової державності в Україні.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16289
ISBN: 978‑966‑937‑721-0
Appears in Collections:Збірники наукових праць кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filosofiy_i_pravo_2019.pdf3,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.