Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1670
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напріям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. IV курсу Ін-ту підгот. юрид. кадрів для СБУ України, Ін-ту підгот. кадрів для орг. юстиції, дених фак-тів № 2, 3, 6, 7, 9, 10 Ін-ту підгот. слід. кадрів для ОВС
Authors: Марочкін, І.Є.
Каркач, П.М.
Бабкова, В.С.
Лапкін, А.В.
Keywords: прокуратура України
навчально-методичні посібники
прокурорська діяльність
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напріям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. IV курсу Ін-ту підгот. юрид. кадрів для СБУ України, Ін-ту підгот. кадрів для орг. юстиції, дених фак-тів № 2, 3, 6, 7, 9, 10 Ін-ту підгот. слід. кадрів для ОВС / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. І. Є. Марочкін [та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 84 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1670
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0086.pdf692,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.