Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1671
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напріям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. IV курсу Ін-ту підгот. кадрів для орг. прокуратури України
Authors: Марочкін, І.Є.
Каркач, П.М.
Бабкова, В.С.
Лапкін, А.В.
Keywords: прокуратура України
навчально-методичні посібники
прокурорська діяльність
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напріям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. IV курсу Ін-ту підгот. кадрів для орг. прокуратури України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. І. Є. Марочкін [та ін.] . - Х. : Право, 2013. - 84 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1671
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0075.pdf708,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.