Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1684
Title: Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу денної форми навч.
Authors: Серьогіна, С.Г.
Лялюк, О.Ю.
Keywords: державне будівництво
місцеве самоврядування
методичні рекомендації
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу денної форми навч. / уклад.: С. Г. Серьогіна, О. Ю. Лялюк. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 34 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1684
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0011.pdf486,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.