Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Українська мова за правознавчим спрямуванням"
Authors: Комаров, В.В.
Жернаков, В.В.
Зуй, В.В.
Капліна, О.В.
Лисенко, О.А.
Мамницький, В.Ю.
Пивоваров, В.М.
Шумейко, О.А.
Keywords: Українська мова за правознавчим спрямуванням
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2010
Publisher: Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Українська мова за правознавчим спрямуванням" (відповідно до вимог ECTS) / Нац. юридична акад. України ; уклад. В. В. Комаров [та ін.]. - Х. : Нац. юрид. акад. України ; Право, 2010. - 188 с.
Abstract: Навчальний курс охоплює основні поняття про предмет і завдання української мови за правознавчим спрямуванням, мовні норми (лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні), усну та писемну форми спілкування, стильову диференціацію сучасної мови, юридичну термінологію, форму і зміст документа, правильність його укладання.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posib_Ukr_2010.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.