Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/24
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародні соціальні стандарти"
Authors: Жернаков, В.В.
Юшко, А.М.
Зіноватна, І.В.
Keywords: соціальне забезпечення
міжнародні стандарти
пенсіонне забезпечення
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародні соціальні стандарти" : для студентів V курсу фак-ту підготовки кадрів для Пенсійного фонду України / уклад. В. В. Жернаков [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 33 с.
Abstract: Міжнародні соціальні стандарти нерозривно пов’язані з комплексом соціальних прав людей, принципами, гарантіями і зобов’язаннями держав, механізмом їх реалізації та захисту, закріпленими у міжнародних договорах. Завдання цього курсу – допомогти студентам усвідомити необхідність захисту соціальних прав людини, реалізації соціальної функції держави; основні етапи розвитку міжнародно- правового регулювання соціальних стандартів, їх зміст й значення; ознайомити студентів з міжнародно-правовими актами (всесвітніми та європейськими) у соціальній сфері, а також з історичною та науковою літературою з питань дослідження міжнародних соціальних стандартів; забезпечити оволодіння системою правових знань, які виступають методологічними засобами аналізу проблем імплементації міжнародних соціальних стандартів прав людини, практики їх захисту; сформувати у студентів високі моральні якості й традиції, зразки поведінки, засновані на цінностях загальнолюдської моралі, свідомість і почуття відповідальності за виконання професійних обов’язків.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/24
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0041.pdf309,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.