Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2864
Title: Автоматизація лінгвістичної експертизи електронних документів
Authors: Гвозденко, М.В.
Карасюк, В.В.
Keywords: інформатика
лінгвістична експертиза
ідентифікація автора
формальні методи
аналіз тексту
информатика
лингвистическая экспертиза
идентификация автора
формальные методы
анализ текста
Issue Date: 2013
Citation: Гвозденко М.В. Автоматизація лінгвістичної експертизи електронних документів / М.В. Гвозденко, В.В. Карасюк // Системи обробки інформації / Харків. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Х., 2013. – № 3, т. 2 : Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – С. 6–11.
Abstract: В статті розглянуті актуальні питання створення методики, програм і інформаційних систем визначення автора текстового і, зокрема, електронного документа. Визначено, що в розробці комп'ютерних програм визначення авторства використовуються формальні методи ідентифікації автора тексту, засновані на порівнянні обчислюваних характеристик текстів. Наведені умови, яким повинні відповідати особливості тексту певного автора. Наданий перелік сучасних формальних методів визначення авторства тексту. Наведений перелік і опис сучасних програм визначення автора тексту.
В статье рассмотрены актуальные вопросы создания методик, программ и информационных систем определения автора текстового и, в частности, электронного документа. Определено, что в разработке компьютерных программ определения авторства используются формальные методы идентификации автора текста, основанные на сравнении вычисляемых характеристик текстов. Приведены условия, которым должны соответствовать особенности текста определенного автора. Предоставлен перечень современных формальных методов определения авторства текста определенного автора. Представлен перечень и описание современных программ определения автора текста.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2864
Appears in Collections:Наукові статті кафедри інформатики та обчислювальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gvozdenko_6_11.pdf3,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.