Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >
Праці вчених кафедр >
Кафедра соціології та політології >
Наукові статті кафедри соціології та політології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3487

Title: Політична культура сучасної владної еліти України
Other Titles: Политическая культура современной властвующей элиты Украины
Political culture of modern ruling elite of Ukraine
Authors: Требін, М.П.
Trebin, M.P.
Keywords: політична культура
владна еліта
цінності владної еліти
політичний устрій
механізм формування політичної еліти
политическая культура
властная элита
ценности властной элиты
политический строй
механизм формирования политической элиты
political culture
ruling elite
values of ruling elite
political device
mechanism of functioning of political elite
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Требін М. П. Політична культура сучасної владної еліти України / М. П. Требін // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2010. №4. - Х. : Право, 2010. - С. 137-145.
Abstract: Проаналізовано стан політичної культури сучасної владної еліти в Україні. Розглянуто характерні риси сучасного українського політичного устрою, механізм формування і цінності владної еліти, особливості її політичної культури. Запропоновано механізм ефективного функціонування владної еліти.
Проанализировано состояние политической культуры современной властвующей элиты в Украине. Раскрыты характерные черты современного украинского политического строя, механизм формирования и ценности властвующей элиты, особенности ее политической культуры. Предложен механизм эффективного функционирования властвующей элиты.
In the article consisting of political culture of modern ruling elite is analysed of Ukraine. The personal touches of the modern Ukrainian political device, mechanism of forming and value of ruling elite, features of its political culture, are exposed, the mechanism of the effective functioning of ruling elite is offered.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3487
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Trebin_137.pdf335.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback