Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >
Праці вчених кафедр >
Кафедра філософії >
Наукові статті кафедри філософії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6077

Title: Класична і некласична моделі осмислення правової реальності
Other Titles: Классическая и неклассическая модели осмысления правовой реальности
Classical and Non-Classical Models of Understanding the Legal Reality
Authors: Максимов, С.І.
Maksymov, S.
Keywords: правова реальність
методологічні моделі
класичне і некласичне праворозуміння
об’єктивність
суб’єктивність
інтерсуб’єктивність
правовая реальность
методологические модели
классическое и неклассическое правопонимание
объективность
субъективность
интерсубъективность
legal reality
methodological models
classical and non-classical comprehension of law
objectivity
subjectivity
intersubjectivity
Issue Date: 2014
Citation: Максимов, С. І. Класична і некласична моделі осмислення правової реальності / С. І. Максимов // Право України. – 2014. – № 1. – С. 61–68.
Abstract: У статті здійснюється спроба виявлення можливостей та меж застосування концептів «класичне» і «некласичне» щодо осмислення права в умовах пошуку пострадянською юриспруденцією своєї методологічної ідентичності. На основі застосування концепту правової реальності виокремлюються основні моделі її осмислення: об’єктивістська, суб’єктивістська та інтерсуб’єктивна. Обґрунтовується доцільність ідентифікації як некласичної лише останньої моделі.
В статье предпринимается попытка выявления возможностей и границ применения концептов «классическое» и «неклассическое» относительно осмысления права в условиях поиска постсоветской юриспруденцией своей методологической идентичности. На основе применения концепта правовой реальности выделяются основные модели ее осмысления: объективистская, субъективистская и интерсубъективная. Обосновывается целесообразность идентификации как неклассической только последней модели.
Description: The paper attempts to identify the possibilities and limits of application of concepts of «classical» and «non-classical» regarding comprehension of law by post-Soviet jurisprudence’s search of its methodological identity. Based on the application of the concept of legal reality the main models of its comprehension are separated: objectivist, subjectivist and intersubjective. It is argued that only latest model can be defined as non-classical.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6077
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Maksimov_61-68.pdf131.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback