Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7163
Title: Деякі аспекти формування та організації ефективної системи громадського піклування на теренах Російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.)
Authors: Походзіло, Ю.М.
Keywords: история государства и права Российской империи
система общественной опеки
товарищество опеки бедных и больных детей
нищенство
попрошайничество
історія держави і права Російської імперії
система суспільної опіки
товариство опіки бідних і хворих дітей
жебрацтво
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Походзіло Ю. М. Деякі аспекти формування та організації ефективної системи громадського піклування на теренах Російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) / Ю. М. Походзіло // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – С. 162–165.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7163
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pohodzilo_162.pdf320,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.