Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >
Праці вчених кафедр >
Кафедра філософії >
Наукові статті кафедри філософії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7874

Title: Герменевтичний вимір правової освіти
Other Titles: Герменевтическое измерение правового образования
Hermeneutic dimension of legal education
Authors: Сатохіна, Н.І.
Satokhina, N.І.
Keywords: правова освіта
правова герменевтика
розуміння
фронесис
такт
понимание
герменевтика юридическая (правовая герменевтика)
философия права
правовое образование
legal education
legal hermeneutics
understanding
phronesis
tact
Issue Date: 2013
Citation: Сатохіна Н. І. Герменевтичний вимір правової освіти / Н. І. Сатохіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. – Харків, 2013. –№ 5. – С. 143–149.
Abstract: Здійснено спробу розкрити в межах правової реальності природу досвіду розуміння, що дозволяє виявити герменевтичні сенси правової освіти та прояснити сутність і завдання останньої. Авторка відстоює ідею, за якою сутність правової освіти полягає у розумінні, що являє собою не метод, а інтегральну форму досвіду, ґрунтованого у правовій традиції та орієнтованого в напрямку належного, поєднуючи водночас знання, творчість та дію. Отже, основною метою правової освіти виявляється відтворення досвіду діалогічного ухвалення рішень у ситуації невизначеності і конфлікту.
Предпринята попытка раскрыть в рамках правовой реальности природу опыта понимания, что позволяет выявить герменевтические смыслы правового образования и прояснить сущность и задачи последнего. Автор отстаивает идею о том, что сущность правового образования заключается в понимании, которое представляет собой не метод, а интегральную форму опыта, укорененного в правовой традиции и ориентированного на должное, объединяя одновременно знание, творчество и действие. Следовательно, основной целью правового образования оказывается воспроизведение опыта диалогичного принятия решений в ситуации неопределенности и конфликта.
Description: The article deals with the trying to explicate the nature of the experience of understanding within the legal reality that allows us to reveal hermeneutic senses of the legal education and clarify its nature and objectives. The author defends the idea that the sense of the legal education is an understanding which is not a method, but a cumulative form of experience, rooted in the legal tradition and oriented in the direction of due and integrated simultaneously knowledge, creativity and action. So the main aim of legal education is simulation of the experience of dialogical decision-making in the situation of the uncertainty and conflict.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7874
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Satokhina_143_149.pdf333.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback