Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >
Праці вчених кафедр >
Кафедра соціології та політології >
Наукові статті кафедри соціології та політології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8368

Title: Історія Болонського процесу: аксіологічні орієнтири розвитку європейської вищої освіти
Other Titles: История Болонского процесса: аксиологические ориентиры развития европейского высшего образования
History of the Bologna process: axiological orientations development of the European higher education
Authors: Клімова, Г.П.
Klimovа, G.P.
Климова, Г.П.
Климова, Г.П.
Keywords: вища освіта
Болонський процес
європейський простір вищої освіти
структура кваліфікацій
забезпечення якості вищої освіти
академічні цінності
аксіологічні орієнтири
высшее образование
Болонский процесс
европейское пространство высшего образования
структура квалификаций
обеспечение качества высшего образования
академические ценности
аксиологические ориентиры
higher education
Bologna process
European Higher Education Qualifications Framework
quality assurance of higher education
academic values
axiological orientations
Issue Date: 2014
Citation: Клімова Г. П. Історія Болонського процесу: аксіологічні орієнтири розвитку європейської вищої освіти / Г. П. Клімова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2014. – № 3. – С. 182–192.
Abstract: У статті розкривається багатоплановий і динамічний характер Болонського процесу. Розглядаються його концептуально-методологічні аксіологічні орієнтири і нормативно-методичні документи. Аналізується вплив Болонського процесу на посилення європейської інтеграції та підвищення конкурентоспроможності європейської вищої освіти шляхом перебудови системи навчання на вузівському рівні.
Description: The article reveals the multifaceted and dynamic nature of the Bologna process. Discusses its conceptual and methodological axiological orientations and regulatory guidance documents Examines the impact of the Bologna process to strengthen European integration and competitiveness of European higher education by restructuring the system of learning at university level.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8368
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Klimovа_182.pdf344.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback