Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/861
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістичні еспертизи в системі судово-еспертних досліджень: поняття і види" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова еспертиза"
Authors: Журавель, В.А.
Коновалова, В.О.
Шепітько, В.Ю.
Булулуков, О.Ю.
Негребецький, В.В.
Keywords: криміналістична експертиза
судова експертиза
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістичні еспертизи в системі судово-еспертних досліджень: поняття і види" [Текст] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова еспертиза" / уклад. В. А. Журавель [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 23 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/861
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0081.pdf385,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.