Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9007
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 08 "Право", перш. (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право" : для студ. IV курсу
Authors: Каркач, П.М.
Бабкова, В.С.
Кривобок, В.В.
Лапкін, А.В.
Овсяннікова, О.О.
Мельник, О.В.
Keywords: прокуратура Украины
учебно-методические пособия
прокурорская деятельность
прокуратура України
навчально-методичні посібники
прокурорська діяльність
Issue Date: 2015
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 08 "Право", перш. (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право" : для студ. IV курсу / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. П. М. Каркач [та ін.]. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – 86 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9007
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_110.pdf697,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.