Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >

Most recent general report

Monthly reports: 03/2013  |  04/2013  |  05/2013  |  06/2013  |  07/2013  |  08/2013  |  09/2013  |  10/2013  |  11/2013  |  12/2013  |  01/2014  |  02/2014  |  03/2014  |  04/2014  |  05/2014  |  06/2014  |  07/2014  |  08/2014  |  09/2014  |  10/2014  |  11/2014  |  12/2014  |  01/2015  |  02/2015  |  03/2015  |  04/2015  |  05/2015  |  06/2015  |  07/2015  |  08/2015  |  09/2015  |  10/2015  |  11/2015  |  12/2015  |  01/2016  |  02/2016  |  03/2016  |  04/2016  |  05/2016  |  06/2016  |  07/2016  |  08/2016  |  09/2016  |  10/2016  |  11/2016  |  12/2016  |  01/2017  |  02/2017  |  03/2017  |  04/2017  |  05/2017  |  06/2017  |  07/2017  |  08/2017  |  09/2017  |  10/2017


Jul 1, 2014 to Jul 31, 2014
Items Archived 175
Bitstream Views 84,501
Item Views 59,677
Collection Views 13,985
Community Views 17,757
User Logins 72
Searches Performed 1,057
Licence Rejections 0
OAI Requests 809
Content Type Number of items
All Items 170
Preprint 0
Thesis or Dissertation 0
Research Paper 0
(more than 20 times)
Item/Handle Number of views
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/362 169
Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Загальна частина)" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу (Байда, А.О. et al) (123456789/3462) 151
Завдання студентам-юристам для самостійного опрацювання розмовних тем [Англійська мова] (Сімонок, В.П.) (123456789/137) 68
Принципи устрою Війська Запорозького за Конституцією Пилипа Орлика (Александров, В.М.) (123456789/2539) 56
Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія (Битяк, Ю.П. et al) (123456789/1218) 56
Механізм правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об'єктами (Сліпченко, С.О. et al) (123456789/5908) 53
Кримінально-правова відповідальність за заподіяння майнової шкоди (Демидова, Л.М. et al) (123456789/5906) 48
Програма навчальної дисципліни "Право міжнародних організацій" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікац. рівень "Магістр", спеціальність 8.03040101 "Правознавство" : для студ. V курсу ф-ту підгот. юристів для МЗС України (Щокін, Ю.В.) (123456789/5945) 48
Організаційно-правові питання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ (Полюхович, Л.І. et al) (123456789/5902) 46
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право України" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. IV курсу заоч. форми навч. (Гетьман, А.П. et al) (123456789/5947) 46
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5996 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5975 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1185 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5992 43
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1801 43
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5952 43
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5915 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5907 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5940 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5978 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5986 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5402 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5959 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3325 39
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5949 39
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5997 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6014 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6015 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5548 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4248 37
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3257 37
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3811 37
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5901 37
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3582 37
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5942 37
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5991 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6016 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5984 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4150 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5980 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2943 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5912 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3176 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/610 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5960 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5951 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5938 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6000 35
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2710 35
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1210 35
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5226 35
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5939 35
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4123 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5857 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5870 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5987 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5400 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5736 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2570 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4983 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4215 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3315 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3171 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5958 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5946 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5998 33
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5765 33
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/52 33
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3243 33
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/739 33
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/281 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5972 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5981 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5898 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5544 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/24 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1127 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3921 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5909 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3178 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5957 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5928 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5542 31
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1858 31
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5993 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5852 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5990 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6012 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6019 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6018 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6017 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5865 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6002 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6045 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1515 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5977 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5983 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6020 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5979 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5564 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5145 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5531 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6064 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1851 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/379 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5486 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3234 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5293 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5719 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5700 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/606 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/608 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5941 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5944 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5943 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/284 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/167 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3776 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3511 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2095 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3529 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1183 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2197 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/583 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3021 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3321 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5855 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5866 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4144 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5869 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5969 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5985 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5551 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5624 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5533 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4375 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5917 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5721 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3166 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5965 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5937 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5925 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1514 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5897 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5756 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1758 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5243 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1900 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3374 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3323 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1493 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3130 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4404 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6013 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/680 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5867 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6035 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5988 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6021 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/274 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/339 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5549 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5543 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6063 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/213 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1852 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1847 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/361 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5384 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5198 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5919 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/722 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2415 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/740 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/604 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5964 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5948 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5926 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5862 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6003 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6004 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2394 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5889 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5414 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3414 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/636 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/521 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5739 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2153 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5441 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4705 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1853 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/368 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2808 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1496 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3456 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5914 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3158 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4684 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5057 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/609 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5854 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4068 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6011 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/282 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6005 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5970 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6039 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5881 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1773 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/661 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4053 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/649 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3426 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3405 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5156 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2564 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2666 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2094 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2350 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5541 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4982 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4800 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/27 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2053 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5577 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5697 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/73 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/585 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1528 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4871 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4214 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1825 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3327 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3328 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5920 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3463 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2580 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5602 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3186 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3033 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3698 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5826 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5932 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/694 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4249 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1771 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5504 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3622 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3516 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/455 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3423 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5154 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5045 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6079 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5570 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5695 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5351 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4859 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5244 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1125 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3376 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3233 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3018 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5714 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3579 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3593 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3474 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5999 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/549 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5654 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6056 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5792 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1522 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5858 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5859 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6048 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5660 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/156 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/158 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6006 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3637 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5777 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2614 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4040 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4251 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/565 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/174 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6024 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6026 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3515 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/855 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3524 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5751 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5552 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3615 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3425 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5017 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5011 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6071 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6070 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2345 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5432 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5732 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5730 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6075 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5639 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5540 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/325 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5546 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5458 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/352 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/32 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1854 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5461 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5573 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3700 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5270 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5588 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5483 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2832 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/397 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5353 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/63 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5360 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3242 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1384 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5187 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1490 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3140 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3818 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5723 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5923 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3067 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5910 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5911 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4083 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/738 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/704 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/703 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3179 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5817 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5962 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3194 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5956 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5950 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5843 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5828 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4129 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5309 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2121 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3752 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/687 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5864 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5771 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5882 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1400 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2112 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/276 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5748 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/241 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3520 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5557 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3704 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5563 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3415 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3743 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2281 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4008 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2677 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2493 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6065 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1076 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5594 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1855 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1597 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/216 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/471 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1357 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4949 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1806 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5231 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1168 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4884 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4887 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1126 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1115 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4361 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3026 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3222 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3136 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3156 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4562 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3198 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2201 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/696 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5856 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/552 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2502 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5657 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5652 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/147 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3653 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1796 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5863 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6001 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2231 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4900 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6007 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4149 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6030 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4048 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5775 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5968 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5989 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2917 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4155 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5783 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5500 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/273 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/308 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3419 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5896 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4168 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2364 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1898 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2945 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2885 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3617 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/315 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/501 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6083 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6082 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5157 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/114 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/449 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/254 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3510 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5561 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5567 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6088 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5568 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2547 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/258 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5141 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5529 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/527 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3527 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2352 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2868 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5136 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/617 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5442 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/355 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1717 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5593 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4805 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1078 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/499 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5258 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1999 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5262 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1050 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1980 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5278 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1974 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5485 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5484 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1967 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1755 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1405 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/596 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/598 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1550 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4220 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/595 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5354 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1603 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1367 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5362 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1426 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1726 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4715 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5240 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1927 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1921 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4112 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5341 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3366 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3261 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3262 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3368 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4793 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3245 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1110 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3124 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3903 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3819 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3830 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2337 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5708 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/731 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5704 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/734 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3845 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/737 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3954 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/601 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3043 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3581 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3589 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2301 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3438 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5816 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5815 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5814 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5963 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5961 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5810 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5955 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4527 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5935 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3086 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5927 20
Action Number of times
browse 432,628
browse_by_item 422,699
Bitstream Views 84,501
Item Views 59,677
Community Views 17,757
Collection Views 13,985
browse_by_value 9,925
browse_mini 4,363
Invalid ID Requests 4,150
Item Updated 4,106
Workspace Item Views 2,826
Bitstream Updates 1,605
Bundle Updates 1,181
Searches Performed 1,057
OAI Requests 809
Workflow Advanced One Stage 700
Bundles Added 696
Community List Views 574
Bitstreams Added 368
Bitstreams Created 368
Bundles Created 348
User Home Page Views 214
Workspace Items Deleted 176
Items Added 176
submission_complete 175
Workflow Starts 175
Notification of Archived Item Sent 175
Items Archived 175
Licences Accepted 175
Items Installed 175
Items Created 174
Workspace Items Created 174
authenticate 165
User Logins 72
/C 50
358 avg 33
378 avg 27
User Login Failures 21
Registration Tokens Sent 20
Sending E-Mail Error 20
373 avg 19
Database Errors 18
381 avg 17
386 avg 15
357 avg 14
353 avg 13
212 avg 12
View Workspace Item 12
303 avg 12
339 avg 11
356 avg 11
304 avg 10
362 avg 9
224 avg 9
284 avg 9
367 avg 9
379 avg 9
Collection Updates 9
342 avg 9
214 avg 8
346 avg 8
399 avg 8
266 avg 8
351 avg 8
360 avg 8
380 avg 7
154 avg 7
235 avg 7
372 avg 7
352 avg 6
Invalid search string 6
272 avg 6
EPerson Group Updates 6
OAI Error 6
219 avg 6
200 avg 5
361 avg 5
349 avg 5
236 avg 5
104 avg 5
322 avg 5
213 avg 5
229 avg 5
Feedback Form Displayed 5
294 avg 5
341 avg 5
147 avg 4
201 avg 4
290 avg 4
Sub Community Added 4
328 avg 4
Bitstreams Removed 4
291 avg 4
Community Updates 4
347 avg 4
62 avg 4
242 avg 4
223 avg 4
277 avg 4
203 avg 4
273 avg 4
404 avg 4
369 avg 4
382 avg 4
332 avg 4
Bitstreams Deleted 4
306 avg 4
Bundles Removed 3
146 avg 3
308 avg 3
396 avg 3
326 avg 3
164 avg 3
Bundles Deleted 3
370 avg 3
84 avg 3
72 avg 3
135 avg 3
Collections Added 3
374 avg 3
Items Removed 3
336 avg 3
225 avg 3
385 avg 3
275 avg 3
320 avg 3
280 avg 3
285 avg 3
325 avg 3
300 avg 3
274 avg 3
327 avg 3
305 avg 3
EPerson Groups Created 3
307 avg 3
Collections Created 3
234 avg 3
324 avg 3
112 avg 3
384 avg 3
389 avg 3
321 avg 2
298 avg 2
299 avg 2
Items Deleted 2
297 avg 2
143 avg 2
140 avg 2
Communities Created 2
363 avg 2
263 avg 2
281 avg 2
metadataexport 2
265 avg 2
398 avg 2
149 avg 2
206 avg 2
400 avg 2
388 avg 2
232 avg 2
183 avg 2
377 avg 2
293 avg 2
354 avg 2
155 avg 2
59 avg 2
193 avg 2
231 avg 2
401 avg 2
397 avg 2
355 avg 2
error_mailing_feedback 2
365 avg 2
208 avg 2
80 avg 2
E-Mail Address Unrecognised 2
88 avg 2
195 avg 2
210 avg 2
222 avg 2
264 avg 2
246 avg 2
148 avg 2
85 avg 2
159 avg 2
144 avg 1
268 avg 1
125 avg 1
74 avg 1
345 avg 1
228 avg 1
296 avg 1
302 avg 1
376 avg 1
292 avg 1
405 avg 1
344 avg 1
314 avg 1
145 avg 1
119 avg 1
391 avg 1
343 avg 1
390 avg 1
226 avg 1
221 avg 1
241 avg 1
243 avg 1
Submissions Removed 1
335 avg 1
Sub Community Removed 1
118 avg 1
323 avg 1
134 avg 1
247 avg 1
71 avg 1
253 avg 1
202 avg 1
182 avg 1
330 avg 1
114 avg 1
188 avg 1
383 avg 1
116 avg 1
207 avg 1
196 avg 1
174 avg 1
77 avg 1
136 avg 1
130 avg 1
65 avg 1
186 avg 1
319 avg 1
245 avg 1
262 avg 1
318 avg 1
283 avg 1
81 avg 1
310 avg 1
227 avg 1
75 avg 1
209 avg 1
204 avg 1
233 avg 1
157 avg 1
403 avg 1
Confirmations of Workspace Item Removal 1
66 avg 1
106 avg 1
230 avg 1
387 avg 1
171 avg 1
189 avg 1
254 avg 1
375 avg 1
244 avg 1
Item Withdrawn 1
185 avg 1
move_item 1
192 avg 1
286 avg 1
402 avg 1
Communities Deleted 1
113 avg 1
359 avg 1
90 avg 1
142 avg 1
269 avg 1
199 avg 1
220 avg 1
Licence Rejections 0
(distinct addresses)
User Number of logins
Address 1 72
(more than 5 times)
Word Number of searches
ïðàâî 124
â³ñíèê 49
ïîäàòêîâå 48
ïðàâà 48
ñèñòåìà 34
êîíòðîëüíà 33
àíãë³éñüêà 33
åêîëîã³÷íîãî 33
english 33
àóäèòó 32
ïðàâîâå 32
ïîäàòêîâîãî 32
ðåãóëþâàííÿ 31
ïðàâîâà 30
óêðà¿í³ 29
çàâäàííÿ 28
law 28
åêîëîã³÷íå 26
ðîá³ò 26
êîíòðîëüíèõ 26
ìîâà 25
óêðà¿íè 25
êîíñòèòóö³éíå 22
äèñöèïë³íè 22
äî 22
ëàä 19
êðà¿í 18
çàðóá³æíèõ 18
çàêîíîäàâñòâî 18
³íòåðíåò 17
ñóâåðåííî¿ 17
îòâåòñòâåííîñòü 15
2013 15
ãë³áêî 14
òàö³é 14
2014 13
êîíñòèòóö³éíîãî 13
íàâ÷àëüíî¿ 12
ïîíÿòòÿ 12
êðèì³íîëîã³ÿ 12
ìàò 12
ïðîöåñó 11
ïîñ³áíèê 11
ïðàâîâàÿ 11
ïåòðèøèí 11
à 11
òðóäîâå 10
ñóäî÷èíñòâ³ 10
àäì³í³ñòðàòèâíîìó 10
çíàâ÷àëüíî¿ 10
äîðîø 9
äîêàçè 9
vi 9
êîíôåðåíöèÿ 9
öèâ³ëüíîìó 8
ïîñëóãà 8
ñøà 8
122 8
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be 8
òåîð³ÿ 7
ñïðàâ³ 7
ïðàâ 7
ïðèéíÿòòÿ 7
ñë³ä÷³ 7
1 7
áàæàíîâ 7
áàðàáàø 7
õàóñòîâà 7
öèâ³ëüíîãî 7
êóðñ 7
ïîâíîâàæåííÿ 7
ï³äðó÷íèê 7
ñë³ä÷èõ 7
óïðàâë³ííÿ 7
â³éñüêîâ³é 7
îñíîâè 7
ð³øåíü 7
âåá 7
òåì 7
ðîçìîâíèõ 7
ìîâè 6
ðîçñë³äóâàííÿ 6
2012 6
ïðîáëåìè 6
íåïîâíîë 6
çëî÷èíè 6
âèï 6
äåðæàâè 6
êîíñòèòóö³éíèé 6
êóëüòóðà 6
ðåë³ã 6
ñëóæáè 6
áåçïåêè 6
ïðîöåñ 6
êðèì³íàëüíèõ 6
àíãë³éñüêî¿ 6
äëÿ 6
â 6
òà 6
ïðàâîïîðóøåíü 6
ôðàíöóçüêà 5
ñàìîñò³éíîãî 5
3 5
4 5
ïî 5
òðàäèö³éíî 5
àóäèò 5
í³ìåöüêà 5
ñòóäåíòàì 5
êîíñòèòóö³ÿ 5
îïðàöþâàííÿ 5
áóðîìåíñêèé 5
åêîëîã³÷íèé 5
âîâê 5
ñòðîé 5
³äåíòèô³êàö³ÿ 5
þðèñòàì 5
êîíñòèòóöèîííûé 5
Average views per item 352
Level Number of lines
Warnings 7,412
Operation
Log Processing Time 151 seconds
Output Processing Time 0 seconds
Log File Lines Analysed 4,571,004 lines

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback